T: 0413-783399 E: info@alertzorg.nl
T: 0413-783399 E: info@alertzorg.nl

De aanvraag

Thuiszorg wordt gefinancierd vanuit 3 wetten t.w.

Wet Langdurige zorg,

Zorgverzekeringswet,

Wet Maatschappelijke ondersteuning, hierna resp. geduid als WLZ, ZvW en WMO

 

De WLZ is de wet waarin Alertzorg meest werkzaam is.

Tot deze wet wordt u toegelaten wanneer alleen thuis wonen zonder hulp of mantelzorg nauwelijks of niet meer mogelijk is. Gebruikelijk is een overgang van lijfgebonden medische hulp uit de ZvW naar de WLZ omdat gaandeweg blijkt dat er ook meer ondersteunende begeleiding nodig is om het thuis draaiende te houden. Bijvoorbeeld u komt thuis na een operatie aan een gebroken arm, die zorg wordt vergoed uit uw ZVW basispolis, wanneer na verloop van tijd blijkt dat u vanwege deze beperking hulp nodig heeft bij aan- en uitkleden, toiletgang en maaltijd bereiden dan valt dit niet meer onder die basispolis en moet er een andere oplossing worden gezocht. De toelating tot de ZvW, uw zorgverzekeraar, loopt via onze wijkverpleegkundige. Zij is vanuit haar functie gemachtigd om een indicatie voor uw zorg te stellen bij uw verzekeraar. De toelating tot de WLZ, een algemene volksverzekering, gaat via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), meer informatie vindt u op de website www.ciz.nl. Vanzelfsprekend staat Alertzorg u met raad en daad terzijde bij deze procedure.

Wil u hier meer over weten neem gerust contact met ons op en wij lichten het graag toe.

Tot slot de WMO is een ondersteuning die vanuit de gemeente wordt gegeven. Veelal meer op het gebied van jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg of lichte huishoudelijke ondersteuning. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met het WMO loket van de betreffende gemeente.

De zorg is persoonlijk en betrokken. Dit had ik altijd gewild voor mijn moeder en ik ben echt héél gelukkig dat Alertzorg dit kan bieden.