T: 0413-783399 E: info@alertzorg.nl
T: 0413-783399 E: info@alertzorg.nl

Klachten

Klachten

Niet tevreden?

We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Alertzorg en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij Alertzorg dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met het team en/of teamleiding. Een gesprek kan vaak al veel oplossen. U kunt natuurlijk ook schriftelijk reageren door ons Klachtenformulier in te vullen en naar ons adres te zenden.

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris.

Alertzorg heeft een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar. U kunt hem/haar bereiken via mail, of telefonisch. U kunt de situatie met haar/hem bespreken. U kunt met haar/hem de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

De klachtenfunctionaris is een medewerker van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt altijd bij hem terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan hij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. Hij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Hij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Hij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenreglement

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. U kunt dit opvragen bij de klachtenfunctionaris. Ook is het te vinden op onze website.

Contactgegevens klachtenfunctionaris:

Coördinator bij Quasir is mevrouw L. de Boon;  telefoonnummer 06-48 44 55 38.
bemiddeling@quasir.nl
Het algemene nummer is 0561 618711, website: http://quasir.nl/

Als lid van brancheorganisatie Zorgthuisnl.nl  is Alertzorg aangesloten bij een geschillencommissie.

Contactgegevens geschillencommissie:

Stichting Zorggeschil, Postbus 1021, 7940 KA Meppel
0561 618711 (Quasir)
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

Download hier het Klachtenformulier.

Download hier ons Klachtenreglement 2022