T: 0413-783399 E: info@alertzorg.nl
T: 0413-783399 E: info@alertzorg.nl

Cliëntadvies en medezeggenschap

Medezeggenschap: 

Alertzorg is een lerende instelling, daarom vinden wij het belangrijk dat onze zorg vanuit alle invalshoeken aan ons wordt teruggekoppeld. Hier zien wij een rol weggelegd voor de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft een Medezeggenschapsregeling waarin de kaders van deze raad zijn vastgelegd. Wij hebben met de leden van de raad van gedachten gewisseld en hopen op een pro-actieve raad die ons met op- of aanmerkingen en verbeterpunten vanuit het perspectief van onze cliënten scherp zal houden. U kunt de cliëntenraad uw vragen van algemene aard voorleggen, bijvoorbeeld hoe Alertzorg met bepaalde wetgeving of actualiteit omgaat of hoe dit is vastgelegd. Heeft u vragen voor onze cliëntenraad dan kunt u deze per e-mail richten aan:

Mw. A.M.C. (Marianne) Schotte

medezeggenschap@alertzorg.nl

U kunt de raad ook per post benaderen aan het volgende adres:

Dhr. L.G.J. Petersen

Rogge 34

5491NH Sint Oedenrode

Een woord van onze cliëntenraad:

Ik wil mij graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Marianne Schotte. Sinds 1 januari 2021 ben ik lid van de cliëntenraad van Alertzorg. Toen mij gevraagd werd om lid te worden van deze raad, heb ik niet lang geaarzeld. Ik voel me zeer betrokken bij het werk dat Alertzorg doet. Toen mijn moeder nog zelfstandig woonde, zag ik als mantelzorger dagelijks hoe mooi het is dat Alertzorg bestaat. Ik woon in Sint-Oedenrode, ben getrouwd en heb 3, inmiddels volwassen, zonen waarvan er nog 2 thuis wonen. In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig, daarnaast houd ik van tuinieren en koken.

Wat doet de cliëntenraad?

In het kort: de cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijk belangen van de cliënten. Wilt u meer weten over de cliëntenraad dan verwijs ik u graag naar de website van Alertzorg.

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan hoort de cliëntenraad dat graag. Wat kan er volgens u beter, wat vindt u juist heel goed?

U kunt mij bereiken via onderstaand e-mail adres:

medezeggenschap@alertzorg.nl

Met vriendelijke groet,

Marianne Schotte

Over alledaagse vraagjes heeft u bij Alertzorg op verschillende manieren de mogelijkheid om met ons mee te denken over aanvulling en/of verbetering van onze dienstverlening. Uw actieve deelname wordt door ons zeer op prijs gesteld.

Onze gastvrouw:

Graag stellen wij u voor aan onze gastvrouw, Leonoor Louwers.

  • Leonoor is jarenlang secretaresse geweest bij een advocatenkantoor en beheert bij Alertzorg het secretariaat.
  • Leonoor kent alle feitjes, weetjes en getalletjes die bij de administratie van een zorgorganisatie horen. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de organisatie die niet gerelateerd zijn aan uw zorg? Leonoor bespreekt ze graag met u.
  • Leonoor werkt op maandag, dinsdag en donderdag en is bereikbaar via e-mail gastvrouw@alertzorg.nl of chat op deze dagen via whatsapp op 06-25107150.

Cliëntadviseur:

Het kan voorkomen dat u vragen heeft over o.a. uw zorg, verzekering, indicatiestelling of onze werkwijze die u in eerste instantie graag met een onafhankelijke derde zou willen bespreken in plaats van direct met Alertzorg.

Speciaal hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met René Mijland van Buro Zorgregie. René, voorheen ziekenhuis- en wijkverpleegkundige, heeft in zijn huidige functie van zorgregisseur een brede kennis over zorggerelateerde zaken.
Met René hebben wij de afspraak gemaakt dat cliënten van Alertzorg geheel vrijblijvend vragen over onze dienstverlening bij hem neer kunnen leggen. René adviseert onze cliënten geheel naar eigen inzicht en zonder last of ruggenspraak van Alertzorg.

Als cliëntadviseur zal René pas contact met Alertzorg opnemen over hetgeen is besproken indien u dit wenst en na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor.

Het doel van Alertzorg is continu scherp te zijn en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Voor deze dienstverlening is René bereikbaar via e-mail 2ndopinion@alertzorg.nl