T: 0413-783399 E: info@alertzorg.nl
T: 0413-783399 E: info@alertzorg.nl

Cliëntadvies

Bij Alertzorg heeft u op verschillende manieren de mogelijkheid om met ons mee te denken over aanvulling en/of verbetering van onze dienstverlening. Uw actieve deelname wordt door ons zeer op prijs gesteld.

Onze gastvrouw:

Graag stellen wij u voor aan onze gastvrouw, Leonoor Louwers.

  • Leonoor is jarenlang secretaresse geweest bij een advocatenkantoor en beheert bij Alertzorg het secretariaat.
  • Leonoor kent alle feitjes, weetjes en getalletjes die bij de administratie van een zorgorganisatie horen. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de organisatie die niet gerelateerd zijn aan uw zorg? Leonoor bespreekt ze graag met u.
  • Leonoor beheert de cliënten whatsapp groep, dit is een groep waar cliënten en/of hun vertegenwoordigers onderling ervaringen en/of vragen kunnen uitwisselen. Dit is in afwachting van ons cliëntenforum, waar onlangs een begin mee is gemaakt om aan deze site toe te voegen.
  • Leonoor werkt op maandag, dinsdag en donderdag en is bereikbaar via e-mail gastvrouw@alertzorg.nl of chat op deze dagen via whatsapp op 06-25107150.

Cliëntadviseur:

Het kan voorkomen dat u vragen heeft over o.a. uw zorg, verzekering, indicatiestelling of onze werkwijze die u in eerste instantie graag met een onafhankelijke derde zou willen bespreken in plaats van direct met Alertzorg.

Speciaal hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met René Mijland van Buro Zorgregie. René, voorheen ziekenhuis- en wijkverpleegkundige, heeft in zijn huidige functie van zorgregisseur een brede kennis over zorggerelateerde zaken.
Met René hebben wij de afspraak gemaakt dat cliënten van Alertzorg geheel vrijblijvend vragen over onze dienstverlening bij hem neer kunnen leggen. René adviseert onze cliënten geheel naar eigen inzicht en zonder last of ruggenspraak van Alertzorg.

Als cliëntadviseur zal René pas contact met Alertzorg opnemen over hetgeen is besproken indien u dit wenst en na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor.

Het doel van Alertzorg is continu scherp te zijn en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Voor deze dienstverlening is René bereikbaar via e-mail 2ndopinion@alertzorg.nl

WhatsApp WhatsApp uw vragen naar 0625107150