T: 0413-783399 E: info@alertzorg.nl
T: 0413-783399 E: info@alertzorg.nl

Nieuws

24 april 2020, 

wij laten de informatie op de website even onaangetast tijdens de crisis. Wilt u informatie over thuiszorg in de huidige situatie neem dan gerust contact met ons op via mail of telefoon. Gezien de ad hoc koers die de zorg momenteel vaart heeft het o.i. geen nut hier allerlei wijzigingen te publiceren. Tegen de tijd dat de regering en experts hebben besloten dat we het normale leven weer gaan oppakken en de minister van VWS heeft bepaald welke richting hij voor heeft met de thuiszorg zullen wij dit zeker via deze website aan u duiden. Wij wensen iedereen hele goede gezondheid en een behouden landing in een nieuw tijdperk met een controleerbaar virus. 

24 april,2020

lees De Alertzorg social media posts tijdens de Covid crisis

alle tekstjes, opmerkingen bij het nieuws, kleine en grote gebeurtenissen a la minuut vastgelegd meest op Linkedin in de periode van 24 april terug naar begin maart 2020. 

22 april, 2020

De situatie bij Alertzorg is nog steeds stabiel. De teams leveren gecompartimentiseerd en zo klein mogelijk de noodzakelijke zorg en het wachten is op het moment dat we van de regering weer groen licht krijgen om de teugels wat te vieren. Beschermingsmiddelen zijn op peil en de stemming bij de medewerkers is goed. Nieuwe zorgvragen moeten we nog even omzichtig benaderen omdat we aan de ene kant een krimp in bestaande zorgvragen hebben i.v.m. de coronamaatregelen, zodat het lastig is om andere verplichtingen op ons te nemen. Hier wordt intern wel regelmatig over gecommuniceerd en zodra we mogelijkheden zien zullen we er zeker klaar voor staan. 

2 april, 2020

Net als iedereen waren wij ook gewaarschuwd door die Italiaanse verpleegkundige en die overweldigende rouwadvertenties uit Bergamo. Voor ons gevoel hadden wij alles naar beste kunnen voorbereid. Toch kwam de strijd voor ons vanuit onverwachte hoek. De cliënten en medewerksters, komen er tot nu toe aardig doorheen, onze cliënten zijn veelal al langer aan huis gebonden.
Waar de grote klappen vallen is bij de ouders en grootouders van medewerksters. De mensen die tot voor een paar weken geleden nog op de koffie kwamen, hielpen bij die verhuizing, de verjaarsvisite noem maar op. Er bevinden zich veel bevestigde patiënten in die groep en de medewerksters die contact hebben gehad met hen zitten meteen in de hoog risico groep die bij de 1e de beste snotneus gelijk uitvalt.
Bij een kleine instelling is de onderlinge samenhang haast vanzelfsprekend aan de grotere branchegenoten zou ik willen meegeven: Zorg dat jullie medewerkers de ruimte hebben elkaar te ondersteunen, app groepen, siilo, hangouts weet ik veel wat. Laat ze zich veilig voelen hun gevoelens te uiten onder elkaar. De gebeurtenissen zijn heftig en zeer uitzonderlijk. Doe actief aan peer support.

Heel veel sterkte en samen slaan we ons er doorheen.

30 maart,2020

Tips voor collega zorgaanbieders die (nog) niet in het bruine gebied van de RIVM kaart werkzaam zijn:

 • Houd rekening met zware emotionele belasting bij je team. Er komen veel verhalen uit familie en vriendenkringen. 
 • Veel uitval i.v.m. snotneuzen en contact met bevestigde patiënt (veel in familiekring)
 • Routes kort en klein, zo mogelijk 1 op 1 met back up. Zo min mogelijk overstap. 
 • Medewerksters die willen vrijwilligen in ziekenhuizen, wij hebben gezegd óf ziekenhuis óf bij ons, geen mix.
 • Wij hebben een ‘noodmissie’ ingesteld sinds 28 februari en de normale missie staat even op een zijspoor. Onze zorgplannen zijn hieraan onderworpen, zo zijn zaken bij onze cliënten verklaarbaar en goed uit te leggen.
 • Stel een actieve logistieke medewerker aan die beschermingsmiddelen distribueert. 
 • Continue belrondes, met medewerksters en met cliënten/mantelzorgers, laat mensen hun verhaal doen en toon betrokkenheid. Peer support, de zieke medewerksters/thuiswerkers hebben opdracht met regelmaat met hun collega’s / cliënten te bellen.
 • Onze adviesraad is dagelijks up to date met een journaal, in geval ondergetekende geveld wordt door corona is onze hele bedrijfsvoering bekend bij een aantal keyplayers. Houd echt rekening mee dat je totaal onverwacht kan uitvallen en bedenk dan hoe de zaak moet blijven draaien.
 • Mondkapjes: Wij hadden binnen 6 dagen een club van 12 naaisters, een hygiëne protocol, een wasvrouw en een logistieke distributieroute. In 6 dagen hebben we honderden kapjes gemaakt, heel professioneel, met waslabeltje, cliënten en medewerksters heel erg blij, win-win en echt goed te doen

Heel veel sterkte en flatten the curve.

28 maart, 2020

Home grown.

Onze cliënten en medewerksters hebben gewoon recht op veilige persoonlijke verzorging zonder dat we met een plexischerm hoeven rondlopen.

In 1 week tijd hebben we 2 nieuwe functies:
De wijkverpleegkundige is chef hygiëne geworden verantwoordelijk voor een sluitende hygiëne cirkel in een thuiszorg route. Een volledige hygienerichtlijn en verkort werkprotocol.

De wasdeskundige, verzamelt de in plastic gesealde kapjes, en zorgt dat ze schoon weer beschikbaar zijn.

Voor de persoonlijke zorg in de 1,5 meter cirkel. 100 pct steriel in de thuiszorg is een illusie, werk zo schoon en veilig mogelijk. Onze cliënten kunnen ons echt geen maanden missen, de meeste nog geen dag.

Ook nieuw in de organisatie, het mobiele distributiecentrum voor persoonlijke beschermingsmiddelen waarin ondergetekende zijn team ondersteunt. Met handschoenen, kapje breng ik beschermingsmiddelen, stofjes, elastiekjes en ijzerdraadjes rond naar waar nodig.

Blijf niet zitten wachten, doe iets.

Alle andere lieverds blijf thuis en flatten the curve

27 maart, 2020

Alle medewerksters die operationeel zijn hebben intussen afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen en bijbehorende werkinstructies. Verder bestaat de dag uit het telefoneren, informatie vergaren en lobbyen m.b.t. het besluit van Zorgverzekeraars Nederland om restitutiezorg aanbieders niet te ondersteunen bij Corona gerelateerde organisatieproblemen. Een achterhoede gevecht waar op dit moment even helemaal ons hoofd niet naar staat, erg jammer.

26 maart,2020

Als we de afgelopen dagen iets geleerd hebben is het wel dat je soms een idee moet doordrukken omdat er gewoon geen tijd meer is om te wikken en te wegen. Ons idee en snelle handelen m.b.t. de mondkapjes heeft ervoor gezorgd dat wij nu, 6 dagen verder, al onze dames op de werkvloer hebben kunnen voorzien van een pakket persoonlijke beschermingsmiddelen, een goed doortimmerde hygiënerichtlijn en duidelijke verkorte werkinstructie. Alle medewerksters zijn persoonlijk geïnstrueerd en er is een gesloten logistiek systeem opgezet van schoon naar vuil naar schoon. Wij horen nu via de brancheorganisatie dat er zorginstellingen zijn die het niet op prijs stellen dat er in andere instellingen met handschoenen en mondkapjes wordt gewerkt omdat dit eigenlijk meer zou zijn dan wat de RIVM richtlijn vereist zodat de schijn wordt gewekt dat zij niet veilig werken. Wat ons betreft een bizarre redenering, wij hebben met de RIVM contact gehad en wij kregen volledig de vrijheid om onze hygiëneprotocol naar eigen inzicht en beste kunnen vorm te geven zolang we er maar een logische redenatie bij hebben.

Tegen cliënten die angst hebben voor het virus kunnen wij alleen maar zeggen dat wij zo veilig en schoon mogelijk ons werk uitvoeren. Nee, wij kunnen helaas het virus niet tegen houden, we kunnen er scherp op zijn, de bekende symptomen in de gaten houden en snel preventief handelen, maar bent u echt bang voor transmissie via onze medewerksters kunnen wij alleen maar de zorg even tijdelijk uit stellen totdat de normale werkzaamheden van overheidswege weer hervat kunnen worden. Wij hebben hier alle begrip voor als u dit liever heeft en u hoeft ons maar te laten weten.

In deze toch al zware tijden voor iedereen kwam het nieuws van Zorgverzekeraars Nederland voor ons als een donderslag bij heldere hemel. In een brief stelden zij vanmiddag dat zij zorgaanbieders volledig ondersteunen in alle problemen, logistiek en financieel, die voort kunnen vloeien uit de dienstverlening tijdens de coronacrisis. Hoewel zij onderkennen dat de kleinere aanbieders die geen contracten met verzekeraars hebben wel met dezelfde problematiek hebben te kampen hebben zij de stelling ingenomen dat zij hier om procedurele redenen verder niets mee kunnen en dat deze aanbieders zich maar moeten wenden tot de overheid. Met andere woorden wij helpen de verzekeraars bij uitvoering van hun zorgplicht en moeten financiële terugslagen vanwege het coronavirus verhalen op de overheid. Verbijsterend en wat ons betreft roept het op tot talloze vraagtekens, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee, wij hoeven geen geld, echt wees maar niet bang.  Wij willen op de eerste plaats erkenning en meetellen, wij bevinden ons net zo hard in de frontlinie als alle andere zorgaanbieders en onze cliënten en medewerksters hebben het volste recht op het respect, medeleven en ondersteuning van Zorgverzekeraars Nederland. 

 

25 maart, 2020

Alertzorg Roll call woensdag 25 maart 8 uur.

Onze Verpleegkundige eindigde gisterenavond haar ronde bij een echtpaar, man was benauwd, ambulance geregeld. Overleg ambulance en familie. Verpleegkundige vraagt of zij nog iets kan betekenen? Familie zou het fijn vinden als ze de nacht bij hun vader wil blijven ter observatie. Ok, zijn man en kindjes akkoord? Prima zeg ik, doen!

Intussen beginnen de persoonlijke verhalen van diverse medewerksters door te sijpelen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, op de IC, in isolatie of in quarantaine.

Wat kunnen wij eraan doen team? Samen de ziekenhuizen ontlasten zodat er plek is voor mensen die het echt nodig hebben.

Dit is onze noodmissie waar al onze traditionele regels even plaats voor moeten maken. Daarom blijf thuis, flatten the curve!!!

24 maart, 2020

Er gebeurt momenteel zo ontzettend veel, we zullen proberen het hier voor u op een rij te zetten.

Wij hebben intussen het afgelopen weekend een productielijn opgezet en zijn onze eigen mondkapjes aan het produceren. De eerste resultaten komen nu binnen druppelen en dat is maar net op tijd gezien het opraken van onze voorraad. De snelle beslissing van afgelopen vrijdag om niet meer te wachten op de bestelling heeft beslist vruchten afgeworpen en overal in de regio zijn nu bij elkaar 12 naaisters bezig om deze kapjes te maken zodat wij de persoonlijke zorg bij cliënten thuis binnen de 1,5 meter grens met goede bescherming kunnen uitvoeren. Deze mondkapjes bieden overigens geen bescherming bij patiënten besmet met het Corona virus, dan treedt een ander beschermingsmiddelen pakket in werking ter beschikking gesteld door de veiligheidsregio Brabant zuidoost. Een en ander is besproken met het RIVM, er is een hygiëne werkprotocol opgesteld en het kon de goedkeuring wegdragen. Alles om het virus te vertragen en to flatten the curve! Dat is momenteel het enige dat telt. 

Twee verpleegkundigen die parttime in ons team zaten en resp. werken bij de GGD en Bernhoven hebben tijdelijk ons team geruild zodat zij daar 100% ingezet kunnen worden. Wij wensen hen veel succes en hopelijk tot snel weer ziens. Wij hebben contact gehad met recruiters van Brabant zorg en het uitzendbureau van het Bernhoven ziekenhuis, besloten is om ziekenhuiszorg en thuiszorg absoluut gescheiden te houden. Onze verpleegkundigen hadden in eerste instantie erg veel moeite om machteloos toe te kijken naar de gebeurtenissen op de diverse SEH maar we zijn tot de conclusie gekomen dat een goed thuiszorgteam een ander doel nastreeft en op termijn op de 2e linie hulp biedt. Wel hebben wij met andere instellingen in de regio een scenario in ontwikkeling om gezamenlijk een Corona team op te tuigen zodat wij elkaar kunnen ondersteunen wanneer bij ons onverhoopt cliënten met het virus besmet raken en thuis verpleegd moeten worden. 

Op persoonlijk vlak zijn een aantal van onze medewerksters in familiekring ook geconfronteerd met besmetting van ouders en/of grootouders, wij leven allemaal met hen mee en betuigen onze steun aan hen die in deze moeilijke tijden gewoon bij ons de zorg blijven bieden aan onze cliënten. 

Een lichtpuntje voor ons als organisatie is dat wij vandaag hebben gehoord dat het ministerie van VWS heeft onderkend dat ook niet gecontracteerde zorgaanbieders in deze periode tussen allerlei wet- en regelgeving dreigen vast te lopen en hebben toegezegd dat hier op korte termijn naar een oplossing voor wordt gezocht. Het maakt ons niet zoveel uit hoe dat er allemaal uit gaat zien, het is erg fijn om te weten dat wij ons weer op echte belangrijke zaken kunnen concentreren.

Wij zijn ons er van bewust dat het virus in alle soorten en maten toe kan slaan in iedere leeftijdscategorie, sinds 28 februari houden wij middels een journaal onze toezichthouders op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken en is onze dagelijkse bedrijfsvoering bekend bij een aantal sleutelfiguren zodat de continuïteit niet in gevaar komt mocht iemand onverhoopt uitvallen. 

21 maart, 2020

Laten we de curve onder de zorgcapaciteit houden, blijf thuis!

20 maart, 2020

Met betrekking tot de zorgwekkende berichtgeving uit het Bernhoven ziekenhuis staan wij uiteraard open voor suggesties indien er zaken zijn waar ons thuiszorg team de nood zou kunnen lenigen. Wij hebben hier zelf geen zicht op maar laat het ons weten als we iets kunnen doen via onze contactgegevens. 

++++++

Namens bestuur en medewerkers van Alertzorg willen wij onze welgemeende steun betuigen aan alle mensen die in familie- of vriendenkring op een of andere manier met het virus te maken krijgen. Familie in het verzorgingstehuis, op de IC of zelfs familieleden die overlijden aan de gevolgen. Wij wensen u allen heel veel sterkte in deze tijd toe. 

++++++

Bent u alleen, onzeker, heeft u vragen of gewoon even behoefte aan een praatje, voelt u zich gerust vrij om met ons te bellen, ons nummer is 06-53980218. 

++++++

Lees hier de open_brief_aan_financiers_van_de_zorg_gedurende_de_corona_crisis opgesteld door onze branchevereniging Zorgthuisnl. Het is wat paradoxaal om in tijden van crisis aan wetjes en financiën te denken maar zoals ieder bedrijf wil ook Alertzorg voor haar cliënten en medewerkers de continuïteit zo goed mogelijk geborgd zien.  Graag positieve opbouwende actie vanuit beleidsmakers en financiers zodat dat het laatste is waar wij ons druk over hoeven maken en onze professionele capaciteit ten volste benut kan worden. 

18 maart, 2020

Wij hebben vooralsnog niet te maken met besmettingen in onze kring. Dit kan natuurlijk ieder moment veranderen en dan volgen wij de richtlijnen van RIVM en instructies van GGD Hart voor Brabant. Tot die tijd proberen wij de transmissie van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit doen wij door:

 1. Zo kort mogelijk houden van contactmomenten.
 2. Verlagen van de werkdruk door bepaalde functies en zorgdoelen zoals begeleiding en huishoudelijke hulp te toetsen op absolute noodzakelijkheid. 

Teamindeling zo klein mogelijk en zo min mogelijk verspringen tussen cliënten moet resultaat op langere termijn geven. Wij vragen uw begrip hiervoor, het zijn noodzakelijke maatregelen die  uiteindelijk moeten leiden tot in stand houding van het zorgteam. 

Mooi Rooi krant editie week 12

17 maart, 2020

Richtlijn hygiëne thuiszorg

Het RIVM heeft een FAQ op haar website gepubliceerd over het coronavirus in de thuiszorgorganisatie.

Hygiëne adviezen Thuiszorg, volg svp deze link:

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/hygieneadviezenthuiszorg

Voor de informatieverstrekking en duiding van deze hygiënerichtlijnen hebben wij onze wijkverpleegkundige Mw. Ans Morvan aangesteld als aanspreekpunt, stel haar uw vragen per mail aan; info@alertzorg.nl en wij zorgen ervoor dat zij u hier zo snel mogelijk over op de hoogte brengt. 

Wij krijgen veel vragen over mondkapjes, vooralsnog volgen wij hierin de voorgenoemde richtlijnen. 

Bij een verdachte casus worden mondkapjes ter beschikking gesteld via een officieel verdeelpunt voor aangesloten instellingen van Zorgthuisnl.

Voor iedereen die benieuwd is hoe het gaat op de werkvloer kunnen wij het volgende delen:

De zorg voor onze clienten gaat zo goed en zo kwaad als het kan door, we hebben wat strategische veranderingen doorgevoerd in bestaande zorgplannen zodat we het team klein kunnen houden en niet teveel verspringen tussen clienten. Behalve de diagnoses waarvoor wij bij de mensen in zorg zijn uiteraard is de situatie redelijk stabiel. Wij hebben een fijne samenwerking met onze brancheorganisatie zorgthuisnl die op hun beurt onze signalen doorgeven aan het ministerie van VWS, maar ook met de GGD Hart voor Brabant en de Veiligheidsregio Brabant Zuid oost en hebben ervaren dat wanneer de nood aan de man is de lijnen kort zijn en het handelen adequaat. De richtlijnen van het RIVM zijn duidelijk en worden regelmatig getoetst in voorkomende situaties. Beschermingsmaterialen zijn niet vrij voor handen, we hebben nu wat zaken op voorraad voor gebruik door medewerksters en moeten hier verantwoord mee omspringen. Met bestellen houden we al rekening met een flinke levertijd. De spirit zit erin bij het team, er is geen buitengewoon verzuim, af en toe wat vragen over verkouden kinderen of een via via kennis die zich niet lekker voelt, maar dat gaat allemaal langs de meetlat van de RIVM richtlijn. 

De toespraak van premier Rutte was erg duidelijk, we gaan gewoon te maken krijgen met zieke mensen. Laten we hier goed op voorbereid zijn, laat onze beleidsmakers en verzekeraars de basis creëren om slim en efficiënt met onze capaciteiten om te gaan, de oude procedures in de WLZ en ZvW zijn hier ons inziens hopeloos ontoereikend. Als voorbeeld wanneer iemand in de WLZ zit en familie komt vanwege de corona maatregelen thuis dan kan een deel van de zorg door de familie worden gedaan, echter zitten wij met zorgcontracten die ons verhinderen om nieuwe cliënten te helpen in geval deze bestaande cliënten de zorgvraag willen hervatten. Ook de machtigingsaanvraagprocedures voor verpleging en verzorging in de ZvW zijn niet snel en flexibel. Wij hebben begrepen dat vanmiddag overleg is over deze materie dus wellicht spreken wij voor onze beurt. We houden het in de gaten.

Update  19.10 uur

Wat een ongekend gebaar van ons kabinet. Al met al wat ons betreft een knap staaltje crisismanagement wat wij tot nu toe hebben gezien. Het geeft ons sterk het gevoel dat wij onze aandacht aan echte belangrijke zaken kunnen geven, de goede gezondheid van onze clienten en onze medewerkers en maatschappelijke ondersteuning binnen onze mogelijkheden in het algemeen. 

 

Sint Oedenrode, 15 maart 2020

Indien u met vragen of onzekerheden zit met betrekking tot uw zorg of u wilt gewoon een praatje over de stand van zaken in het algemeen, u kunt ons te allen tijde bellen op ons nummer 06-53980218, wij gaan graag met u in gesprek, 

met vriendelijke groeten,

Jan van t Hof

 

Sint Oedenrode, 13 maart 2020

Eerder deze week hebben directie en medewerkers van Alertzorg alle cliënten en/of de gewaarborgde hulpen telefonisch te woord gestaan over de laatste stand van zaken m.b.t. het coronavirus. Wij vinden het erg prettig om goed en direct contact te hebben, op deze manier kwamen toch vragen en overpeinzingen naar boven die blijven sluimeren wanneer je alleen een informatiebriefje met de RIVM richtlijnen ronddeelt.

Gisteren hebben wij het besluit genomen om sommige zorgdoelen, met name in de WLZ en gericht op het sociale isolement, voorlopig op een laag pitje te zetten. Bij een aantal cliënten wekte dit wellicht de indruk dat die specifieke zorgdoelen niet serieus werden genomen of op zijn minst wat verwarring, wat maakt het immers uit als je ‘s ochtends komt om dan ook in de middag terug te komen voor een ander doel.  De reden hiervoor is dat wanneer je in bijzondere omstandigheden het team zo klein en constant mogelijk wil houden en zo de kans op transmissie verkleint dan moet je de werkdruk zo laag mogelijk houden en het is absoluut geen onderschatting van het zorgdoel an sich. Wij houden hierbij de vinger aan de pols en in geval van nood is een uitzondering altijd bespreekbaar. Met dank aan onze kritische cliënten en medewerkers die ons scherp houden.

Sint Oedenrode, 7 maart 2020

Het RIVM heeft een nieuw advies uitgebracht rond het Coronavirus. In dit geval is het advies specifiek voor inwoners van Noord-Brabant. Het RIVM adviseert iedereen met verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten te beperken. Het instituut roept mensen met dergelijke klachten op om het uitgaansleven te mijden, geen evenementen te bezoeken en niet naar het werk te gaan.

Voor zorgmedewerkers geldt een aangepast advies.

In de berichtgeving van het RIVM voor inwoners verwijst een voetnoot naar het aangepaste advies voor zorgmedewerkers:

Zorg voor ouderen en chronisch zieken moet verleend blijven worden. In afstemming met het ministerie van VWS, RIVM en GGD is het volgende naar voren gekomen:

 

 1. heeft een medewerker risicogebied bezocht of contact gehad met patiënten met Corona infectie en klachten van verkoudheid: Thuisblijven ( oud advies)
 2. Voor Brabant geldt extra voor alle zorgmedewerkers bij verkoudheid EN luchtwegklachten EN koorts: Thuisblijven (ongeacht contacten of bezoek aan risicogebieden) – in alle andere gevallen kunnen medewerkers gewoon komen werken.
 3. Voor overige burgers in Noord Brabant geldt bij verkoudheidsklachten, sociale contacten vermijden. Het advies is dat zorgorganisaties in Noord Brabant familie en ander bezoek moeten vragen om weg te blijven wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten.

Bron RIVM, Zorgthuisnl, VGN en Actiz

Sint Oedenrode, 2 maart 2020

M.i.v. afgelopen vrijdag 28 februari heeft Alertzorg alle kantooractiviteiten teruggeschroefd naar de strikt noodzakelijke. Tot nader order zijn teamoverleggen, studiebegeleiding, klinische lessen etc. uitgesteld. Administratieve taken worden thuis uitgevoerd of in beperkte mate op kantoor. Alertzorg levert haar diensten van nature al met zo klein mogelijke vaste teams, dit wordt door de planning nu extra in de gaten gehouden zodat al onze werkzaamheden duidelijk in kaart zijn en de contacten beperkt.   

 Sint Oedenrode, 28 februari 2020

Waar kan ik meer informatie vinden?  

De website van het RIVM biedt veel informatie over het coronavirus. Wij adviseren u deze website goed door te nemen. Zie bijgaande link: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Daarnaast is de GGD het eerste aanspreekpunt in uw regio.

Sint Oedenrode, 26 februari 2020

Alertzorg volgt de ontwikkelingen rondom het Coronavirus uiteraard op de voet. Vooralsnog zijn er geen speciale richtlijnen uitgevaardigd, er wordt in ieder geval en wellicht ten overvloede geadviseerd de hoest- en handhygiëne in acht te nemen. Dit zijn eenvoudige maatregelen die van grote invloed kunnen zijn om infecties te voorkomen.

Handhygiëne; u wast en/of desinfecteert uw handen met alcohol naar toiletbezoek; na hoesten of niezen; voor en na het uitvoeren van verzorgende taken zoals eten geven of ondersteuning bij toiletbezoek.

Hoesthygiëne; Houd de hand, of een papierenzakdoekje voor de mond ( gooi het zakdoekje na gebruik weg); hoest / nies in de binnenkant van de elleboog; was of desinfecteer de handen na hoesten of niezen. 

Voor medewerkers en cliënten van Alertzorg staan spuitflesjes desinfecterende handalcohol ter beschikking op kantoor. 

 

Sint Oedenrode, 21 februari 2020

Bij Alertzorg zijn momenteel 2 medewerksters in opleiding verzorgende IG bij ROC de Leijgraaf eerste en tweede jaars, beiden hebben hun leerjaar succesvol afgerond en zullen resp. vervolgen met het tweede en derde jaar, namens alle collega’s wensen wij Marleen en Mirande veel succes toe bij het voortzetten van hun opleiding.

 

Sint Oedenrode, 17 februari 2020

Het laatste kwartaal van 2019 hebben onze cliënten die hun zorg ontvangen vanuit de Wet Langdurige Zorg een huisbezoek gehad van de adviseurs van het zorgkantoor met nuttige tips en adviezen over de zorginkoop met het PGB. Fijn om te weten dat al onze cliënten zich in de zorgadministratie zo goed ondersteund zien door hun gewaarborgde hulpen. Deze administratieve hulp door de familie is voor veel mensen een goede basis om in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven, wij willen bij deze dan ook onze welgemeende complimenten uitspreken voor alle mantelzorgers die deze moeite zonder aarzelen op hun schouders hebben genomen!

Sint Oedenrode, 6 september 2019

Nieuw op de site. Om de drempels bij het contact met ons zoveel mogelijk weg te nemen hebben wij onder het kopje ‘over ons’ een item ‘cliëntadvies’ toegevoegd ter introductie van onze gastvrouw en cliëntadviseur. Bij het item ‘Klachten’ is de laatste versie van het klachtenreglement 2019 en het klachtenformulier bijgevoegd. 

Sint Oedenrode, 15 juli 2019

Vandaag een algemeen bezoekje gehad van 2 inspecteurs van IGJ in het kader van het in kaart brengen van nieuwe en kleine zorgaanbieders. De sfeer was erg ontspannen en gemoedelijk, de introductie en vervolgens een uitgebreide check van onze aangeleverde informatie volgens het toetsingskader. Na deze check de fysieke controle van een aantal dossiers, in tegenstelling tot het keurmerkaudit geheel willekeurig. Tijdens deze fase ontstond een goeie interactie en kregen we een aantal nuttige aanwijzingen en adviezen. Onze dossiervorming en het bedrijfsbeheersysteem was voldoende in orde en de adviezen waren aanvullend, positief en opbouwend. Een spannende en interessante dag, zeker een leerzame ervaring en goed te weten dat onze instelling gewoon lekker op het goede spoor zit. Pluim voor onze stoere zorgcoördinatrice, wijkverpleegkundige, kwaliteitsmanager en het team dat alles zo tot in de puntjes uitvoert en registreert.

Sint Oedenrode, 13 juni 2019

Gisteren heeft bij ons de jaarlijkse vervolgaudit van ons keurmerk HKZ kleine organisaties plaatsgevonden. 
Hierbij zijn weer de nodige dossiers uit de kast getrokken, procedures met valide registraties onderbouwd en de diverse beleidsgebieden beoordeeld. 
Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat onze werkwijze wederom volledig aan de norm voldoet zonder enige op- of aanmerking. 
Wij willen alle betrokkenen uit de grond van ons hart danken voor de welwillende medewerking, de toestemming om in de dossiers te mogen neuzen en casussen te mogen bespreken. 
Dit maakt gewoon goede zorg inzichtelijk en aantoonbaar. Op naar de toekomst!

Sint Oedenrode, 26 mei 2019

Beste herintreders en zij-instromers in de thuiszorg regio Eindhoven Noord, er is werk aan de winkel, veel noodzakelijk werk.
Laten wij samen de schouders eronder zetten.
Wij hebben de eerste stappen gezet;
een kleinschalige organisatie met een prima werkend kwaliteitssysteem en niet bang om iedere dag weer opnieuw te leren, te ondervinden en ons hart te laten spreken.
Bij ons vind je integrale deelname in een klein team zonder afdelingsgrenzen met permanente professionele intervisie en onderling support waarin ook jouw visie wordt gewaardeerd.
Met collegiale groeten
Jan van ‘t Hof

Sint Oedenrode, 21-5-2019

Werven in de zorg, deze week middels advertenties in Sint Oedenrode en Nuenen. Wij hebben de afgelopen 10 jaar hard gewerkt aan een alternatieve thuiszorginstelling die met name voor herintreders en medewerksters op leeftijd de mogelijkheid biedt om weer vol enthousiasme op eigen tempo en vaardigheid weer in te kunnen  stromen.

Wij komen graag met jullie in contact.   

Sint Oedenrode, 17-5-2019

Agenda:

1 juni indienen Maatschappelijke jaarverantwoording 2018

12 juni vervolg audit HKZ KO.

15 juli kennismakingsbezoek inspecteur IGJ aan onze instelling.

Wij kijken er naar uit, goed te weten of we nog op het goede spoor zitten of dat er zaken zijn die voor verbetering in aanmerking komen. Never a dull moment!

Sint Oedenrode, 17-5-2019

Er is veel gebeurd de afgelopen weken. Zaken die onze organisatie vormen en beleid bepalen. De gevolgen van de personeelskrapte in de zorg worden ook binnen Alertzorg zichtbaar. De druk op het team zien wij toenemen en zorgvragen worden meer complex. Een van de maatregelen die wij hebben genomen om onze kwaliteit te borgen is de oprichting van ons team medische ondersteuning.

Vanaf maandag 20 mei gaat het team van start, de medisch inhoudelijke handelingen en observaties worden gescheiden van de ADL hulp en zullen gaan worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide medewerksters. Hoewel wij onze medewerksters graag integraal bij een zorgvraag betrekken noopt de realiteit ons efficiënt met onze kennis en vaardigheden om te gaan.

WhatsApp WhatsApp uw vragen naar 0625107150