T: 0413-783399 E: info@alertzorg.nl
T: 0413-783399 E: info@alertzorg.nl

Nieuws

Sint Oedenrode, 6 september 2019

Nieuw op de site. Om de drempels bij het contact met ons zoveel mogelijk weg te nemen hebben wij onder het kopje ‘over ons’ een item ‘cliëntadvies’ toegevoegd ter introductie van onze gastvrouw en cliëntadviseur. Bij het item ‘Klachten’ is de laatste versie van het klachtenreglement 2019 en het klachtenformulier bijgevoegd. 

Sint Oedenrode, 15 juli 2019

Vandaag een algemeen bezoekje gehad van 2 inspecteurs van IGJ in het kader van het in kaart brengen van nieuwe en kleine zorgaanbieders. De sfeer was erg ontspannen en gemoedelijk, de introductie en vervolgens een uitgebreide check van onze aangeleverde informatie volgens het toetsingskader. Na deze check de fysieke controle van een aantal dossiers, in tegenstelling tot het keurmerkaudit geheel willekeurig. Tijdens deze fase ontstond een goeie interactie en kregen we een aantal nuttige aanwijzingen en adviezen. Onze dossiervorming en het bedrijfsbeheersysteem was voldoende in orde en de adviezen waren aanvullend, positief en opbouwend. Een spannende en interessante dag, zeker een leerzame ervaring en goed te weten dat onze instelling gewoon lekker op het goede spoor zit. Pluim voor onze stoere zorgcoördinatrice, wijkverpleegkundige, kwaliteitsmanager en het team dat alles zo tot in de puntjes uitvoert en registreert.

Sint Oedenrode, 13 juni 2019

Gisteren heeft bij ons de jaarlijkse vervolgaudit van ons keurmerk HKZ kleine organisaties plaatsgevonden. 
Hierbij zijn weer de nodige dossiers uit de kast getrokken, procedures met valide registraties onderbouwd en de diverse beleidsgebieden beoordeeld. 
Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat onze werkwijze wederom volledig aan de norm voldoet zonder enige op- of aanmerking. 
Wij willen alle betrokkenen uit de grond van ons hart danken voor de welwillende medewerking, de toestemming om in de dossiers te mogen neuzen en casussen te mogen bespreken. 
Dit maakt gewoon goede zorg inzichtelijk en aantoonbaar. Op naar de toekomst!

Sint Oedenrode, 26 mei 2019

Beste herintreders en zij-instromers in de thuiszorg regio Eindhoven Noord, er is werk aan de winkel, veel noodzakelijk werk.
Laten wij samen de schouders eronder zetten.
Wij hebben de eerste stappen gezet;
een kleinschalige organisatie met een prima werkend kwaliteitssysteem en niet bang om iedere dag weer opnieuw te leren, te ondervinden en ons hart te laten spreken.
Bij ons vind je integrale deelname in een klein team zonder afdelingsgrenzen met permanente professionele intervisie en onderling support waarin ook jouw visie wordt gewaardeerd.
Met collegiale groeten
Jan van ‘t Hof

Sint Oedenrode, 21-5-2019

Werven in de zorg, deze week middels advertenties in Sint Oedenrode en Nuenen. Wij hebben de afgelopen 10 jaar hard gewerkt aan een alternatieve thuiszorginstelling die met name voor herintreders en medewerksters op leeftijd de mogelijkheid biedt om weer vol enthousiasme op eigen tempo en vaardigheid weer in te kunnen  stromen.

Wij komen graag met jullie in contact.   

Sint Oedenrode, 17-5-2019

Agenda:

1 juni indienen Maatschappelijke jaarverantwoording 2018

12 juni vervolg audit HKZ KO.

15 juli kennismakingsbezoek inspecteur IGJ aan onze instelling.

Wij kijken er naar uit, goed te weten of we nog op het goede spoor zitten of dat er zaken zijn die voor verbetering in aanmerking komen. Never a dull moment!

Sint Oedenrode, 17-5-2019

Er is veel gebeurd de afgelopen weken. Zaken die onze organisatie vormen en beleid bepalen. De gevolgen van de personeelskrapte in de zorg worden ook binnen Alertzorg zichtbaar. De druk op het team zien wij toenemen en zorgvragen worden meer complex. Een van de maatregelen die wij hebben genomen om onze kwaliteit te borgen is de oprichting van ons team medische ondersteuning.

Vanaf maandag 20 mei gaat het team van start, de medisch inhoudelijke handelingen en observaties worden gescheiden van de ADL hulp en zullen gaan worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide medewerksters. Hoewel wij onze medewerksters graag integraal bij een zorgvraag betrekken noopt de realiteit ons efficiënt met onze kennis en vaardigheden om te gaan.

WhatsApp WhatsApp uw vragen naar 0625107150